Reply:ร่วมสนทนา

แถลงการณ์วัดจักรวรรดิราชาวาสเนื่องด้วยมีพระภิกษุได้แอบอ้างชื่อวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร นำไปประพฤติหลอกลวง ทุจริต สร้างความเสียหายต่างๆ นั้น ทางวัดขอแจ้งว่า พระภิกษุรูปนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดจักรวรรดิราชาวาส และไม่เคยสังกัดวัดจักรวรรดิ


~รายละเอียดที่ถูกแจ้งมา~

พระ(หรืออาจจะไม่ใช่) ที่เห็นในรูปนี้ ..แอบอ้างตัวว่า..ชื่อพระมหาเมธี วชิรเมธี (บางครั้งอ้างว่าชื่อมหาอำนาจ) ข้อมูลที่ได้จากคำบอกเล่าของผู้เสียหายมีดังนี้ คือ
บุคลคลผู้นี้อ้างว่า
๑. สังกัดอยู่วัดจักรวรรดิราชาวาส อายุพรรษา ๑๓-๑๔ พรรษา วิทยฐานะ ป.ธ.๙ ธรรมเอก พทบ. มหาจุฬาฯ MBA ปริญญาโท ธรรมศาสตร์
๒. ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะ ๓ รับหน้าที่เป็นผู้ช่วย(ที่ยังไม่แต่งตั้ง)ของพระเดชพระคุณพระราชธรรมมุนี รักษาการณ์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน มีสิทธิ์เบิก-จ่าย บัญชีต่างๆของวัดจักรวรรดิราชาวาส รองจากรักษาการณ์ฯ
๓. เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม ควบคุมดูแลและอำนวยการทางด้านการศึกษาแก่พระ-เณร ในวัดจักรวรรดิฯ
๔. เป็นผู้ดูแลเรื่องรายรับ-จ่ายของศาลาสวดพระอภิธรรม ของวัดจักรวรรดิฯ
๕. เป็นผู้แทนพระราชโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ ในการบริหารงานของภาค ๑๐
๖. เป็นว่าที่ พระราชาคณะ รับตำแหน่งวันที่ ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๕๒ .. ภายหลังอ้างว่า มีหนังสือขอตัวจากวัดยานนาวา โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เพื่อไปเป็นผู้ช่วย และจะได้รับตำแหน่ง พระราชาคณะ ไวขึ้นอีก ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๑ นี้
๗. เมื่อย้ายไปวัดยานนาวา จะมีตำแหน่งเช่นเดียวกันกับที่วัดจักรวรรดิฯ คือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม
๘. มีอำนาจภายใน ๒ วัดนี้ เพราะมีสัมพันธ์อันดีกับรักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิฯ และเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นศิษย์และรับใช้ใกล้ชิดมานานกว่า ๑๐ ปี
๙. เป็นรักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และจะรับแต่งตั้งในเวลาอันใกล้นี้
๑๐. สนิทสนมกับ พระมหาวุฒิชัย (ว.ชิรเมธี) พระมหาสมปอง (ตาลปุตฺโต) และพระนักเทศน์ในสำนักวัดสร้อยทอง และสำนักอื่นๆ เป็นอย่างดี
๑๑. เป็นพระพิธีธรรม สวดในงานพระราชพิธีต่างๆ
๑๒. เป็นที่โปรดปราณของทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี เคยแสดงธรรมต่อหน้าพระพักตร์ ณ. พระแท่นธรรมาสน์ ศิลาอาจวัดพระแก้ว
๑๓. เข้ารับสังฆ์ทาน ทุกวันที่ ๒๑ ของเดือนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
๑๔. มีสัมพันธ์อันดีกับพระเถระชั้นต่าง เพื่อขอสมศักดิ์ฐานานุกรมของพระเถระ ให้แก่ผู้อื่นได้
๑๕. มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเรื่องการปกครองคณะสงฆ์เป็นอย่างดีมาก..รู้จักพระเถระในระดับการปกครองและบริหารพระพุทธศาสนาทุกรูป... จึงเป็นเหตุให้หลงเชื่อ
*** เหตุการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องภายในที่ยากแก่การตรวจสอบ หรือเมื่อถูกสอบถามบุคคลผู้นี้ก็จะหาข้อมูลหรือเหตุผลมาตอบ หรือเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างแนบเนียน จึงทำให้หลงเชื่อโดยง่าย

พฤติกรรม ของบุคคลผู้นี้คือ
๑. วางท่าเป็นพระเถระมีตำแหน่งใหญ่โต
๒. ทำทีติดต่อ วางโครงการพัฒนาวัด ตามต่างจังหวัด แล้วขอค่าดำเนินงาน หรือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงหน้า
๓. ตีสนิทกับพระเณรในวัดที่ไปพัก แล้วหยิบยืมเงินจากพระเณรเหล่านั้น .. โดยอ้างว่าเงินส่วนตัวติดอยู่ในบัญชีของ Western Union ยังไม่สามารถเบิกออกมาใช้ได้ ภายหลังจะนำมาคืนให้ (เป็นจำนวนตั้งแต่หลัก พันบาท จนถึงหมื่นบาท)
๔. เสนอฐานานุกรม แล้วขอค่าดำเนินงาน
๕. อ้างว่าสามารถขอทุนสนับสนุนของมหาจุฬาฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการศึกษา ของวัดต่างๆ ได้
๕. ชักชวน พระเณร ตามวัดต่างจังหวัด เข้าไปเรียนทั้งแผนกธรรม และบาลี ตามวัดข้างต้น แล้วเรียกเงินจากพระเณรเหล่านั้น โดยอ้างว่าขอยืมแล้วจะใช้คืนให้
๖. ตีสนิทกับญาติโยมเรียกร้องเงินในรูปแบบต่างๆ หรืออ้างว่ามีสิทธิ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อหลอกลวงเงินของผู้ประกอบการ
*** ย้ายวัดไปเรื่อยๆ พักตามวัดต่างๆ ครั้งละไม่เกิน 1อาทิตย์ เมื่อหลอกลวงเงินได้แล้ว ก็รีบหลบหนี โดยให้เหตุผลว่า จะเข้าไปทำเรื่องใน กทม. บ้าง ไปติดต่องานบ้าง ไปธุระบ้าง
แล้วก็จะปิดโทรศัพท์หลบหนี และไม่สามารถติดต่อได้ (หมายเลขล่าสุดที่ใช้ คือ 089-795-3429) คาดว่าคงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

ลักษณะของบุคคลผู้นี้
รูปร่างสันทัดสูง ประมาณ ๑๗๕-๑๘๐ ซม. ผิวขาว อายุประมาณ ๓๕ ปี มีเล็บมือเสีย 1 เล็บ พูดจาเสียงดัง น้ำเสียงกระโชกโฮกฮาก ชอบพูดสองแง่สองง่าม คำพูดติดปาก คือ 'บารมี ประโยค ๙' 'มหาประโยค ๙'

ลักษณะที่สังเกตุได้ง่าย
ห่มจีวรสีพระราชทาน อังสะสีเหลือง สบงสีราช(ชุดนี้จะพกไปเสมอจากคำบอกเล่า) สะพายย่ามสีชมพู ถือกระเป๋า notebook สีดำ ภายในมี notebook ยี่ห้อ compac ฯ
มีอาการทางจมูก ต้องใช้ยาพ่นจมูก ยี่ห้อ นาซอล (ขวดพลาสติกสีขาว ฝาสีฟ้า) ตลอดเวลา

*** หากผู้ใดพบเห็นโปรดประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ. ท้องที่นั้นได้ทันที่ เพราะผู้เสียหายได้แจ้งความไว้แล้ว ณ.สถานีตำรวจ ต.พลับพลาไชย จ. สุพรรณบุรี

*** ผู้ใดรู้จักหรือมีเบาะแส ต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ Email : puppy_top@hotmail.com หรือติดต่อวัดโพธิ์ทองเจริญ จ. สุพรรณบุรี โทร 035-421-091


กราบขออภัยแก่ทุกท่านที่ถูกเอ่ยนาม และกราบขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้ และยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงที่ถูกบุคคลผู้นี้กล่าวอ้างทั้งสิ้น มิได้มีการเสริมแต่งให้เกินเลย ออกจะขาดไปเสียด้วยซ้ำ..


    webmaster    13/3/2551 16:51:30 
 
    webmaster

ชัดเจนดีมากครับ อิๆ


  - 1 -        (58.9.175.38)     16/3/2551 16:43:13
 
    น่ารักภิกฺขุ

ดีนะช่วงนั้นเราไม่มีเงินให้ยืม ม่ายเช่นนั้นคงตกเป็นผู้เสียหาย คิคิ


  - 2 -        (75.57.87.146)     18/3/2551 12:47:22
 
    ศีลวงศ์

ประกาศตามล่าคนหนึ่ง ยังมีเหลือซุกซ่อนอีกหนึ่ง โอ้...เวรแท้ๆ


  - 3 -        (222.123.130.217)     21/3/2551 23:15:10
 
    มหาบ้านนอก

เย็นๆๆกันไว้


  - 4 -        (58.9.170.149)     22/3/2551 22:31:56
 
    หนูนา

โอ้..หนอ โอ้ละหนอ โอ้ละพ่อเอ๋ย...

ไม่กลัวนรกดอกหรือ


  - 5 -        (58.137.81.98)     3/4/2551 9:26:38
 

Name :  
Detail : 
pictures :  (gif, jpg, png ขนาดไม่เกิน 200 Kb)
Icon: