ฤทธิเดชของลาภสักการะ  (0)
 พระหลวงตา  (0)
 งูเปื้อนคูถ  (0)
 ใจความสำคัญ  (0)