Reply:ร่วมสนทนา

คณะศรัทธาจากธรรมศาสตร์มาทัศนศึกษาวัด ชุดที่ 2กำลังเคลื่อนที่มาพุทธฉาย เขามอ


    webmaster    13/3/2551 11:36:07 
 
    webmaster

ท่านวิทยากรนำทัศนศึกษาเขาพุทธฉาย


  - 1 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:37:05
 
    webmaster

เขาพระพุทธฉาย


  - 2 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:37:34
 
    webmaster

กำลังให้ความสนใจฟังประวัติและความเป็นมาของพุทธฉาย


  - 3 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:38:17
 
    webmaster

หัวหน้ากำลังปรึกษาวัดต่อไปที่จะนำไปทัศนศึกษา


  - 4 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:39:02
 
    webmaster

บนพุทธบาท


  - 5 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:39:31
 
    webmaster


  - 6 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:39:51
 
    webmaster

มีความสุขมากๆ ค่ะพระคุณท่าน ขอตัวกลับกัน

วัดจักรวรรดิราชาวาส ยินดีต้อนรับทุกท่าน ถ้าขาดตกบกพร่องขออภัยไว้ด้วยนะโยม

-โสตฺถิ เต โหตุ-


  - 7 -        (58.9.170.28)     13/3/2551 11:42:05
 

Name :  
Detail : 
pictures :  (gif, jpg, png ขนาดไม่เกิน 200 Kb)
Icon: