Reply:ร่วมสนทนา

ประมวลภาพสอบบาลีสนามหลวงปี 2551

ประมวลภาพสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามวัดจักรวรรดิราชาวาส ปี 2551 ซึ่งมี 34 สำนักเรียน จากวัดในฝั่งธนบุรี ได้มาสอบที่วัดจักรวรรดิราชาวาส

เชิญชมภาพข้างล่างครับ


    webmaster    3/3/2551 8:00:50 
 
    webmaster


  - 1 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:01:34
 
    webmaster

พระราชรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ และเจ้าคณะ 4 เป็นประธานในการสอบครั้งนี้ ให้โอวาทแก่นักเรียนผู้จะเข้าสอบ


  - 2 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:02:48
 
    webmaster

นักเรียนรับฟังโอวาท


  - 3 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:03:19
 
    webmaster

กำลังรับบัตรประจำวัน


  - 4 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:03:55
 
    webmaster

อีกจุดหนึ่งของการรับบัตรประจำวัน


  - 5 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:04:35
 
    webmaster

ประธานกำลังเปิดข้อสอบที่นำมาจากแม่กองบาลี วัดปากน้ำ


  - 6 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:05:42
 
    webmaster

บรรยากาศในห้องสอบ


  - 7 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:06:17
 
    webmaster

นักเรียน และนักสอบตัวจริง


  - 8 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:06:57
 
    webmaster

พระราชธรรมมุนี รักษาการเจ้าอาวาส กำลังสนทนากับพระเถระต่างวัด


  - 9 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:08:00
 
    webmaster

พระเมธีวรคณาจารย์ ที่ปรึกษาอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดจักรวรรดิ (รูปซ้ายมือ)กับพระเถระจากวัดชัยพฤกษมาลา เดินตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบ


  - 10 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:09:42
 
    webmaster

พระศรีกิตติโสภณ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดจักรวรรดิ (รูปนำหน้า) และพระเถระจากวัดกัลยาณมิตร มาตรวจดูความเรียบของห้องสอบเหมือนกัน


  - 11 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:11:23
 
    webmaster

ทางสนามสอบของวัดจักรวรรดิราชาวาส ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มไว้เพียบพร้อมมีครบทุกอย่าง บริการเต็มที่


  - 12 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:12:52
 
    webmaster

ขออนุญาต อย่าโพสภาพในกระทู้นี้นะครับ เพราะต้องการให้เป็นเรื่องของภาพวัดจักรวรรดิราชาวาสล้วน ถ้ามีขออนุญาตลบออกนะครับ


  - 13 -        (58.9.171.67)     3/3/2551 8:14:36
 

Name :  
Detail : 
pictures :  (gif, jpg, png ขนาดไม่เกิน 200 Kb)
Icon: